I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 77.     Från sida 74 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Hans största önskan var att blifva befriad från syndens börda. Han längtade efter att se Jesus och erhålla försäkran om sina synders förlåtelse och frid med Gud, ty då skulle han vara nöjd att lefva eller dö, hvilket som vore Guds vilja.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.