I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 96.     Från sida 91 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Med glad röst prisade han Gud för sin befrielse. Det öga, som nyss glimmat af vansinnets eld, strålade nu af förstånd och utgjöt tacksamhetens tårar. Människorna voro stumma af förvåning, och så snart de återvnnnit förmågan att tala, ropade den ene till deu andre: "Hvad är detta? Hvilken ny lära är detta? Ty med makt bjuder han äfven de orena andarna, och de lyda honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.