I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 97.     Från sida 92 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

"Kan rofvet ryckas från en hjälte, och kan en oskyldig fånge räddas? Ja, så säger Herren: Från en hjälte skall hans fånge ryckas, och tyraunens rof skall blifva räddadt; och den, som tvistar med dig, med honom skall jag tvista, och dina barn, dem skall jag frälsa."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.