I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 97.     Från sida 93 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Underbar skall förändringen blifva hos den människa, som genom tron öppnar hjärtats dörr för Frälsaren.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.