I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 97.     Från sida 93 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

"Se, jag gifver eder makt öfver . . . all fiendens kraft, och intet skall kunna skada eder."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.