I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 98.     Från sida 94 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Från den tiden böra Kristi efterföljare betrakta satan som en besegrad fiende. Jesus skulle på korset vinna seger åt dem, och den segern önskade han, att de skulle tillägna sig som sin egen. "Se", sade han "jag gifver eder makt att trampa på ormar och skorpioner och öfver all fiendens kraft, och intet skall kunna skada eder."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.