I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 98.     Från sida 95 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Löftets rägnbåge, som omgifver den Högstes tron, utgör ett evigt vittnesbörd om, att "så älskade Gud världen, att han utgaf sin enfödde Son, på det att hvar och en, som tror på honom, icke må förgås, utan hafva evigt lif". Den vittnar inför världsalltet, att Gud aldrig skall förgäta sina barn i striden mot ondskan. Den är för oss en försäkran om makt och skydd, så länge tronen själf består.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.