I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 78.     Från sida 75 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Gång på gång sökte den lames bärare bana sig väg genom folkhopen, men förgäfves. Den sjuke mannen såg sig omkring med outsäglig ångest. Hur skulle han kunna gifva upp hoppet, när den efterlängtade hjälpen var så nära! På hans begäran bura hans vänner honom upp på taket af huset och bröto upp detsamma samt släppte honom ned framför Jesu fötter.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.