I den store Läkarens fotspår kapitel 5. 80.     Från sida 76 i den engelska utgåva.tillbaka

Själens botande.

Många bevakade med spändt intresse hvarje rörelse vid denna sällsamma tilldragelse. Många kände, att Kristi ord vora en inbjudan äfven till dem. Voro de icke sjuka i sina själar till följd af synd? Voro de icke angelägna att bli befriade från denna sin börda?

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.