Kristi åskådliggörande Lärdomar kapitel 4. 74.     Från sida 74 i den engelska utgåva.tillbaka

Ogräset

Det är inte bedömning och fördömelse av andra, utan jagets ödmjukande och dämpande, som utgör lärosatsen i Kristi liknelse. Inte allt, som sås på åkern, är sunt vete. Faktumet, att kyrkan befolkas av människor, bevisar inte deras kristenhet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.