Kristi åskådliggörande Lärdomar kapitel 4. 71.     Från sida 71 i den engelska utgåva.tillbaka

Ogräset

Kristi tjänare sörjer, när de ser sanna och falska troende blandas samman i menigheten. De längtar efter, att göra något för församlingens rening. Liksom bondens tjänare, står de beredda, att rycka upp ogräset med roten. På det reagerar Kristus så här: ”Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.