Kristi åskådliggörande Lärdomar kapitel 4. 71.     Från sida 71 i den engelska utgåva.tillbaka

Ogräset

Kristus har tydligt lärt ut, att de, som håller fast vid öppen synd, måste skiljas från kyrkan, men Han har inte gett oss lov till, att bedöma karaktär och motiv eller bevekelsegrund. Han känner alltför väl vår natur, för att anförtro den uppgiften åt oss. I fall vi försöker, att med rötterna rycka upp ur kyrkan dem vi tror är falska kristna, kommer vi helt säkert att fela. Vi betraktar ofta som hopplösa de människor, som Kristus drar till Sig. Skulle vi behandla dessa själar enligt vårt ofullkomliga omdöme, kunde vi släcka deras sista hopp. Många, som menar sig vara äkta kristna, kommer till sist att befinnas väga för lätt. Många skall komma till himmelen, som omgivningen aldrig trodde skulle komma dit. Människor dömer efter skenet, medan Gud dömer efter hjärtat. Ogräset och vetet kommer att växa tillsammans ända till skörden; och skörden är slutet på prövotiden.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.