Kristi åskådliggörande Lärdomar kapitel 4. 72.     Från sida 72 i den engelska utgåva.tillbaka

Ogräset

Det finns en annan läxa i Frälsarens ord – en läxa om förunderligt överseende och ömsint kärlek. Liksom ogräset slår rot och slingrar sig kring det ädla vetet, kan falska bröder i menigheten vara tätt förbundna med sanna lärjungar. De föregivet troendes verkliga karaktär framgår ej tydligt. Skulle de åtskiljas från kyrkan, kunde andra lätt snubbla, som annars skulle ha förblivit ståndaktiga.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.