Kristi åskådliggörande Lärdomar kapitel 5. 76.     Från sida 76 i den engelska utgåva.tillbaka

”Det är som ett senapskorn.”

”’Vad skall vi likna Guds rike med, eller vilken liknelse skall vi använda för att beskriva det?” Hos jordiska riken fanns det inget, som kunde tjäna som liknelse. Han fann ingen symbol hos borgerliga samfund. ”Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått, växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.