Kristi åskådliggörande Lärdomar kapitel 5. 77.     Från sida 77 i den engelska utgåva.tillbaka

”Det är som ett senapskorn.”

Då Jesus yttrade denna liknelse, syntes det senapsplantor när och fjärran, de hävde sig över gräs och vete, deras grenar svajade lätt i luften. Fåglarna flög från kvist till kvist, och sjöng ibland de lövrika bladen. Likväl var fröna, som spirade upp till dessa jättelika växter, ibland de minsta av alla frön. Först sände de upp ett ömtåligt skott, men de fick starkare livskraft, och växte och blomstrade, till dess, att de hade uppnått sin dåvarande storlek. Kristi rike verkar alltså till en början ödmjukt och blygsamt. I jämförelse med jordiska riken, ter det sig som det minsta av alla. Kristi krav på, att vara kung, hånades av denna världs styresmän. Ändå ägde evangeliets rike gudomligt liv i de mäktiga sanningar, som gavs åt Hans efterföljare. Och hur snabbt växte det, vilket vidsträckt inflytande vann det! Då Kristus uttalade denna liknelse, var det bara några få galiléiska bönder, som representerade det nya riket. Det betonades upprepade gånger, att deras fattigdom och ringa antal var orsak till, att människorna inte skulle ha att göra med dessa enkla fiskare, som följde Jesus. Men senapskornet skulle växa och breda ut vingarna över världen. Då de jordiska riken, vars härlighet upptog människornas medvetande, skulle komma att gå under, skulle Kristi rike bestå, det skulle vara en mäktig och vittfamnande makt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.