Kristi åskådliggörande Lärdomar kapitel 5. 79.     Från sida 79 i den engelska utgåva.tillbaka

”Det är som ett senapskorn.”

De stora ledarna för dagens religiösa tänkande sjunger deras lov och bygger upp deras minnesmärken, som planterade sanningens frön för flera hundra år sedan. Är det inte i dag många, som vänder ryggen åt detta verk, för att trampa ned de spirande fröna? Det gamla talet upprepas: ”Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen [Kristus i den budbärare Han sänder] kommer, det vet vi inte.’” Johannes 9:29. Liksom på den första tiden, står de särskilda sanningarna inte att finna hos de prästerliga myndigheterna, utan hos män och kvinnor, som inte är för lärda, eller för kloka, till att tro Guds ord.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.