Kristi åskådliggörande Lärdomar kapitel 5. 79.     Från sida 79 i den engelska utgåva.tillbaka

”Det är som ett senapskorn.”

Och i detta sista släkte skall liknelsen om senapsfröet nå tydligt ut och triumfera. Det lilla fröet kommer att bli ett träd. Varningens och nådens sista budskap skall nå ut till ”alla folk och stammar och språk” (Uppenbarelseboken 14:6-14), för att vinna”ett folk åt sitt namn bland hedningarna” (Apostlagärningarna 15:14; Uppenbarelseboken 18:1). Och jorden skall upplysas med Hans härlighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.