Kristi Levnad kapitel 1. 13.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Återlösningens Plan

Offertjänsten blev anordnad av Gud för påminna om den stora skilsmässa synden hade förorsakat mellan Gud och människan och om nödvändigheten av en medlares tjänst. Syndaren kan inte själv ställa sig fram inför Gud med all sin syndaskuld och utan någon större förtjänst än sin egen, men en väg blev öppnad, varpå han kunde nalkas Gud genom en medlares tjänst. Det jordiska prästerskapet var en bild på Kristi prästerskap. Han skulle bli medlare mellan den allsmäktige Guden och hans folk. Kristus var fullkomlig, utan fläck eller skrynkla, obesmittad av synden. Han är den ende bland dem, som har levat på jorden, som kan säga till alla människor: ”Vem av er kan överbevisa mig om synd?” Föreningen emellan Gud och människorna, som avskars genom Adams överträdelse, skulle återupprättas genom Kristus. Hans översteprästerliga ämbete och tjänstgöring skulle bli långt förnämligare och bättre än det jordiska, avbildande prästerskapet i all sin härlighet och glans.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.