Kristi Levnad kapitel 1. 14.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Återlösningens Plan

Syndens förskräckliga följder och dess vidsträckta utbredande kunde aldrig ha blivit känd, om inte ett hjälpmedel av oändligt värde blivit anskaffat. Det stora offer, som blev anskaffat för den fallna människans frälsning – i det himmelens majestät, som var till i Guds liknelse, utgav sitt liv för ett syndigt släkte – är en hemlighet, som änglarna har lust att skåda in i, men som de dock inte är fullt i stånd till att förstå.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.