Kristi Levnad kapitel 1. 9.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Återlösningens Plan

Gud utgav inte sin högt älskade Son i döden utan en djup inte strid. Himmelens och jordens Herre måste lida en smärtsam kamp i sitt sinne, innan han kunde besluta, huruvida han skulle låta det fallna människosläktet förgås eller låta sin Son gå i döden för det. Han kunde ej förändra sin lag för att på få sätt frälsa den förtappade människan; men han älskade världen så högt, att han samtyckte till sin Sons död.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.