Kristi Levnad kapitel 1. 11.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Återlösningens Plan

När änglarna skulle beskåda sin Herres dödskamp och förnedring, skulle de fyllas med bedrövelse och harm samt önska att befria honom från mördarnas våld. Men de var ej tillåtna att söka förebygga något av det, som de fick se. Det var en del av återlösningens plan, att Kristus skulle lida förakt och misshandlas av syndiga människor, och han samtyckte villigt till allt detta, då han blev människans Frälsare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.