Kolportör evangelisten kapitel 1. 9.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportörsarbetets betydelse.

Liksom Gud välsignar predikanten och evangelisten i deras ihärdiga bemödanden att framhålla sanningen för folket, skall han även välsigna den trofaste kolportören. - "Testimonies”, band, 6, sid. 140.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.