Kolportör evangelisten kapitel 1. 9.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportörsarbetets betydelse.

Det kan hända, att tanklösa åskådare icke uppskatta ditt arbete eller förstå dess betydelse. Kanske betrakta de det som forspilld möda, en otacksam uppgift, en onödig självuppoffring. Men en Jesu tjänare ser på det i korsets ljus. Han betraktar sin självförsakelse såsom ganska obetydlig i jämförelse med det, som hans älskade Herre och Mästare måste genomgå, och han gläder sig över att kunna vandra i hans fotspår. Framgången i arbetet bringar honom den renaste glädje och den rikaste belöning för ett liv av tålmodigt arbete. - "Testimonies", band 6, sid. 340.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.