Kolportör evangelisten kapitel 1. 5.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportörsarbetets betydelse.

Förordnat av Gud.
Gud har förordnat kolportörsarbetet som ett medel till alt framhålla för människorna det ljus, som våra böcker innehålla; och vikten av ätt så hastigt som möjligt bringa dem dessa böcker, som äro så nödvändiga för deras andliga fostran och upplysning, bör inskärpa hos kolportörerna. Detta är just det arbete, som Herren önskar, att hans folk skall utföra i denna tid. Var och en, som inviger sitt liv till Guds tjänst för att arbeta som kolportör, hjälper till att delgiva världen det sista varningsbudskapet. Vi kunna icke akta detta arbete för högt; ty många skulle aldrig få höra varningsbudskapet, om del icke skedde genom kolportörens bemödanden.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.