Kolportör evangelisten kapitel 1. 7.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportörsarbetets betydelse.

Hundra där det finnes en.
De förlorade fåren från Guds fårahus äro skingrade överallt, och det arbete, som skulle utföras för dem, försummas. På grund av det ljus, som givits mig, vet jag, att där det nu finnes en kolportör på fället, borde del vara hundra, Kolportören borde uppmuntras till att laga fall på detta arbete, icke för att sprida berättelseböcker utan för att giva världen de böcker, som innehålla den betydelsfulla sanningen för vår tid.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.