Kolportör evangelisten kapitel 1. 8.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportörsarbetets betydelse.

Väktare och sändebud.
Tiden har kommit, då ett stort arbete bör utföras av kolportörerna. Världen sover, och såsom väktare skola de ringa i varningens klockor för att väcka de sovande, så att de inse sin fara. Församlingarna känna icke sin besökelsetid. Ofta kunde de bäst lära känna sanningen genom kolportörernas bemödanden. De som gå ut i Henens namn, äro hans sändebud, som skola giva de i mörker, och villfarelse inneslutna folkskarorna det glada budskapet om frälsning i Kristus genom lydnad för Guds lag.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.