Kolportör evangelisten kapitel 11. 79.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Förenade ansträngningar.

Hälsovårdsskrifter böra säljas.
Fullkomlig enighet bör råda mellan de arbetare, som syssla med de böcker, varigenom hela världen skall upplysas, Varhelst kolportörsarbetet utföres bland vårt folk, böra hälsovårds skrifter och religiösa böcker höra samman såsom delar av en förenad verksamhet. Förhållandet mellan de religiösa böckerna och hälsovårdsböckerna har framställts för mig under, bilden av ränningen och inslaget i en väv, som tillsammans bilda ett vackert mönster och ett fullkomligt stycke arbete.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.