Kolportör evangelisten kapitel 11. 82.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Förenade ansträngningar.

Det ena slaget av dessa hö eker skall alltid bereda rum för det andra. Båda äro nödvändiga, och de böra båda samtidigt spridas i distriktet. Den ena sorten kompletterar den andra, och de kunna icke på något sätt träda i stället för varandra. Båda avhandla ämnen av största vikt och böra var för sig spela sin roll i Guds folks beredelse för dessa yttenta dagar. Båda böra framstå såsom närvarande sanning, till upplysning, väckelse och överbevisning. Båda böra gå tillsammans i verket att helga och rena de församlingar, som emotse och förvänta Guds Sons ankomst i kraft och stor härlighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.