Kolportör evangelisten kapitel 11. 82.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Förenade ansträngningar.

Måtte då varje utgivare och kolportörsledare ivrigt uppmuntra de kolporörer, som äro ute på missionsfältet, samt uppsöka och utbilda nya arbetare. Må var och en särskilt styrka och uppbygga arbetet så mycket som möjligt utan att försvaga andras arbete. Må allt utföras i broderlig kärlek och utan själviskhet. - "Testimonies", band 6, sid. 326-328.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.