Kolportör evangelisten kapitel 12. 83.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Lättsinnig och nervspännande läsning.

Världen översvämmas av böcker, som hellre borde förstöras än spridas. Det vore bättre, all böcker om indianstrider och liknande ämnen, vilka utgivas och spridas i vinningssyfte, aldrig bleve lästa. Det ligger en satanisk förtrollning i dessa böcker. Detta slags spännande berättelser om förbrytelser och avskyvärdheter ha en betvingande makt över många unga människor, i det sådana berättelser uppväcka en önskan hos dem att själva bliva bemärkta, även om det skulle ske genom dåliga handlingar. Det finnes även åtskilliga mera strängt historiska verk, vilkas inflytande knappast är bättre. De avvikelser från det rätta, de rysligheter och det tygellösa leverne, som skildras i dessa böcker, ha ofta verkat såsom en surdeg i många människors sinnen och lett till utövandet av liknande handlingar. Böcker, som framhålla människors sataniska handlingar, förkunna ju offentligt det som är ont. De förskräckliga detaljerna av brott och elände behöva icke återupplivas; och ingen, som omfattar den närvarande sanningen, bör taga någon som helst del i att bevara dem i minne.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.