Kolportör evangelisten kapitel 12. 83.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Lättsinnig och nervspännande läsning.

Kärlekshistorier och nervspännande, lättsinniga berättelser utgöra innehållet i en annan klass av böcker, som äro en förbannelse för envar, som läser dem. Författaren kan nog förena en god moralisk lärdom med innehållet och genom hela boken infläta religiösa lankar; dock är det i de flesta fall blott satan som iklätt sig en ljusets ängels skepnad för att så mycket mera verksamt kunna bedraga och förföra. Sinnet påverkas i hög grad av den näring, del mottager. Människor, som läsa lättsinniga, nervspännande berättelser, bliva olämpliga för de livets plikter, som ligga framför dem. De föra ett overkligt liv och ha ingen lust till att rannsaka skrifterna för att nära sig av del himmelska mannat. Sinnet bliver förslappat och förlorar förmågan att rätt överväga pliklens och ödets stora problem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.