Kolportör evangelisten kapitel 12. 84.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Lättsinnig och nervspännande läsning.

Jag har blivit undervisad om, att ungdomen är utsatt för den största fara på grund av dålig läsning. Satan bringar oavlåtligen både ungdom och människor i den mognare åldern under sin förtrollning genom värdelösa berättelser. Om en stor del av de böcker, som utgivas, bleve förstörd, skulle det göra ett slut på en stor plåga, som i fruktansvärt hög grad bidrager till sinnets försvagande och hjärtats fördärvande. Ingen är så grundad i rätta principer, att han är säker inför frestelsen. Att denna dåliga läsning borde med bestämdhet avvisas.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.