Kolportör evangelisten kapitel 13. 86.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Priset på vår litteratur.

Det finnes saker av betydelse, som våra förlagshus icke skänkt den nödiga uppmärksamheten. Män i ansvarsfulla ställningar borde ha utarbetat planer för våra böckers spridning, så att de icke behövde bliva liggande på hyllorna, då de komma från pressen. Vårt folk har stannat efter och icke följt med, då Guds försyn har öppnat vägen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.