Kolportör evangelisten kapitel 14. 90.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Våra böcker skola säljas och läsas.

Ett mycket viktigt arbete.
Om det finnes ett arbete, som är viktigare än något annat, så är det att få våra böcker ut bland folket och sålunda leda dem till alt rannsaka skriften. Missionsarbetet alt bringa våra tryckalster in i hemmen, tala med människorna och bedja med och för dem, är ett gott arbete, ett arbete, som skall giva män och kvinnor erfarenhet till att utföra en själasörjares verksamhet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.