Kolportör evangelisten kapitel 14. 92.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Våra böcker skola säljas och läsas.

Sätt böckernas värde högt.
Gud vill, att hans folk skall handla såsom levande människor och icke vara slöa, efterlåtna och försumliga. Vi må bära böckerna och skrifterna ut till folket och påverka dem att köpa, i det vi visa dem, att de skola få mer än tillräcklig valuta för penningarna. Sätten de böcker, I arbeten med, högt. I kunnen icke sätta dem för högt. - "Testimonies", band 4, sid. 389-392.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.