Kolportör evangelisten kapitel 3. 26.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Återupplivandet av kolportörsarbetet.

Utbildning och undervisning.
Ordförandena för våra konferenser och andra i ansvarsfull ställning ha en plikt att utföra härutinnan, så att de olika grenarna av vårt arbete skänkas lika uppmärksamhet. Kolportörer skola utbildas och inövas till att utföra det arbete, som findras för spridandet av de böcker, innehållande den närvarande sanningen, som människorna behöva. Till detta arbete behöver män med djup kristlig erfarenhet, män med harmoniskt utvecklad intelligens, starka, väluppfostrade män. Herren önska att sådana personer som äro dugliga till att undervisa andra och som hos lovande unga män och kvinnor kunna väcka intresse för denna sak och leda dem till att upptaga kolportörsarbetet och utföra det med gott resultat skola inträda i kolportörsverksamheten. Några äga den förmåga, utbildning och erfarenhet, som skulle sälla dem i stånd till att undervisa ungdomen i kolportörs arbetet på ett sådant sätt, att långt mer bleve utfört, än vad som nu är fallet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.