Kolportör evangelisten kapitel 3. 26.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Återupplivandet av kolportörsarbetet.

Erfarna och oerfarna.
De som förvärvat sig erfarenhet i detta ar hele, ha en särskild skyldighet att omhändertaga och undervisa andra. Inöva, inöva, inöva unga män och kvinnor till att sälja de böcker, som Herren genom sin helige Ande har drivit sina tjänare till att skriva, Gud vill, att vi skola vara trogna i att uppfostra dem, som antaga sanningen, så att de komma till att tro med ett bestämt mål för ögonen och med insikt arbeta på Herrens eget sätt. Oerfarna personer böra sättas samman med erfarna arbetare, så att de kunna lära, huru de skola arbeta. De böra allvarligt söka Gud. Sådana kunna utföra ett gott verk i kolportagen, om de vilja lyssna till orden: "Hav akt på dig själv och på din undervisning" (1 Tim, 4: 11;) De som bevisa sig vara verkligen omvända och som upplaga kolportörarbetet, skola inse, att detta utgör den bästa förberedelse att verka i andra grenar av verksamheten.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.