Kolportör evangelisten kapitel 4. 32.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Inflytandet av våra tryckalster.

Jag har blivit visad, att våra tryckalster borde tryckas på de olika språken och spridas i alla civiliserade länder, oavsett vad det kostar. Vad är penningarnas värde i vår tid i jämförelse med värdet av människosjälar? . . .

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.