Kolportör evangelisten kapitel 4. 33.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Inflytandet av våra tryckalster.

Rannsakande under bön och tårar.
Jag såg dem hålla tidningar och traktater i den ena handen och bibeln i den andra och med tårade kinder böja sig i ödmjuk bön till Gud om alt han måtte leda dem fram till hela sanningen - just vad han gjorde för dem, innan de båda därom. Och allt eftersom sanningen vann inträde i deras hjärtan och de såga harmonien i kedjan av sanningspunkter, blev bibeln en ny bok för dem; de tryckte den till sitt hjärta med innerlig glädje, och ansiktet strålade av helig fröjd.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.