Kolportör evangelisten kapitel 5. 35.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

En kallelse till kolportörer.*

Varför äro vi icke mera vakna? Varje arbetare kan erhålla förvissning om vad som verkligen är hans särskilda uppgift och erhålla haft att taga fall därpå på nytt. Den särskilda utgjutelsen av Guds härlighets rikedom skall föra dyrköpta själar till korsets fot. Varje uppenbarelse av Frälsarens kärlek skall avgöra en eller annan själs öde antingen för liv eller död; ty alltings slut är nära. Människorna gå med raska steg sin undergång i möte. Deras planer och sammanslutningar äro mångfaldiga. Nya påfund för att göra Guds råd om intet skola ständigt uttänkas. Människorna samla sig skatter av guld och silver, vilka endast skola förtäras av elden på den yttersta dagen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.