Kolportör evangelisten kapitel 5. 37.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

En kallelse till kolportörer.*

O, att tusenden av vårt folk rätt förstode den tid, i vilken vi leva, och det arbete, som måste utföras på fältet från hans lille hus! Der finnes många, många, som icke känna sanningen. De måste höra kallelsen om att komma till Jesus. De sörjande må tröstas, de svaga styrkas, de anfäktade uppmuntras. De faltiga må höra evangelium.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.