Kolportör evangelisten kapitel 6. 44.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett upprop till missionsarbete.

Hjälpen de omåttliga.
I edert arbete skolen I påträffa sådana, som kämpa mot en förvänd aptit. Talen styrka och uppmuntran till sådana. Låten icke satan utsläcka hoppets sista gnista i deras hjärtan. Till den vilsefarande, darrande själ, som kämpar mot ondskans makter, säger Kristus: "Kom till mig." Och han uträcker sina händer och lyfter honom upp. Det arbete, som han utförde, kunnen I utföra, då I såsom hans sändehud vandren från plats till plats. Arbeten i tro, förväntande att själar skola vinnas för honom, vilken gav sill liv för att människor skulle kunna återförenas med Gud. Samarbeten med Gud i att förmå drinkaren och rökaren att övergiva de vanor, som sänka dem under djurens ståndpunkt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.