Kolportör evangelisten kapitel 6. 46.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett upprop till missionsarbete.

Män och kvinnor.
Jesus sänder ut kallelse efter många missionärer, män och kvinnor, som vilja överlämna sig åt Gud och äro villiga att inträda i hans tjänst. O, att vi kunde komma ihåg, att vi ha en hel värld att arbeta för! Skola vi icke gå framåt, steg för steg, och låta Gud använda oss såsom sina medhjälpare? Skola vi icke lägga oss på hans altare? Då skall Kristi kärlek beröra och omdana våra hjärtan och göra oss villiga att för hans skull kasta oss in i arbetet.
Ellen G. White

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.