Kolportör evangelisten kapitel 6. 40.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett upprop till missionsarbete.

Mina bröder och systrar, verken allvarligt för spridandet av dessa böcker. Läggen hela eder själ i detta arbete, och Guds välsignelse skall vila över eder. Gån ut i tro och med bön om, att Gud skall bereda hjärtana att taga emot ljuset. Varen vänliga och förekommande. Visen genom en rättskaffens vandel, att I ären sanna kristna. Vand ren och verken efter Guds vilja, och eder stig skall bliva såsom de rättfärdigas stig, som lyser klarare och klarare intill dagens höjdpunkt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.