Kolportör evangelisten kapitel 6. 41.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett upprop till missionsarbete.

För affärsmän och predikanter.
Visa böckerna för affärsmän och ordets förkunnare, vilkas sinnen blivit riktade på de särskilda sanningarna för vår tid. Budskapet skall förkunnas "på vägarna" - för människor, som taga aktiv del i affärslivet, för folkets lärare och ledare. Tusenden kunna nås på detta enkla, anspråkslösa sätt. De mest upplysta, de som betraktas som världens mest begåvade män och kvinnor, kunna ofta känna sig tilltalade och uppbyggda av en sådan persons ord, som känner Gud och kan tala om sin kärlek till honom på ett lika naturligt sätt, som en världsmänniska talar om sina intressen. Ofta har ett väl förberett och inlärt tal ringa inflytande, under det att ord, som talas av ett sant och uppriktigt Guds barn, i att sin enkelhet ofta kunna öppna hjärtedörrar, som länge varit tillslutna för Kristus och hans kärlek.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.