Kolportör evangelisten kapitel 6. 41.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett upprop till missionsarbete.

Ingen må tänka, att han kan lägga armarna i kors och ingenting göm. Det är en ren omöjlighet, att någon kan bliva frälst genom tiknöjdhet och overksamhet. Tänk på, vad Kristus uträttade under sitt jordeliv, hur altvarligt och outtröttligt han arbetade. Han lät sig aldrig dragas bort från del arbete, han hade att utröra. Följa vi hans exempel? Han försakade allt rör att fullborda Guds frälsningsverk för ett fallet människosläkte, under utförandet av sitt himmelska uppdrag var han lydig intill döden, ja, intill korsets död. Han hade icke haft något att göra med synden, ville icke av dra, men han kom hit till denna världen och påtog sig alla människors synder, på del alt syndare skulle kunna stå rättfärdiga inför Gud. Han kämpade mot frestelser och vann en härlig seger för oss, Guds egen rene och obefläckade Son bar syndens skuld och straff och tog emot den dödsdom, som räddade människosläktet från undergång.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.