Kolportör evangelisten kapitel 6. 44.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett upprop till missionsarbete.

Änglar bereda vägen.
Jag beder eder, kära kristna medarbetare, att göra vad I kunnen för att sprida de böcker, som Herren har sagt borde utsås tätt över hela världen. Gören edert bästa för att placera dem i så många hem som möjligt. Besinnen, hur stort arbete som kunde utföras, om ett större antal troende ville förena sig i att genom spridandet av dessa böcker för människorna framhålla det ljus, som Herren sagt skulle skina för dem. Gå framåt i arbetet under gudomlig vägledning och blicka upp till Herren efter hjälp. Den helige Ande skall ledsaga eder, och himmelska änglar skola åtfölja eder och bereda vägen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.