Kolportör evangelisten kapitel 8. 68.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportören och bibelarbetet.

Tala om Kristi kärlek.
Ofta bliva läropunkter framhållna utan någon särskild verkan; ty människorna vänta, att andra skola vilja påtvinga dem sina åsikter; men när man uppehåller sig vid Kristi kärlek, gör hans nåd intryck på hjärtat. Det finnes många, som uppriktigt söka efter ljus, som icke veta, vad de skola göra för att bliva frälsta. O, berätta för dem om Guds kärlek, om det offer, som gjordes på Golgata kors för att rädda dem, som äro nära att gå förlorade. Säg dem, att de skola underordna sin vilja under Guds vilja; och "om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå, om denna lära är från Gud" (Joh, 7; 17).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.