Kolportör evangelisten kapitel 8. 68.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kolportören och bibelarbetet.

Kristus såsom han är.
Ingen kan bliva en framgångsfull själavinnare, innan han för egen del avgjort frågan om överlämnande till Gud. Vi måste personligen ikläda oss Herren Jesus Kristus. För var och en av oss må han bliva visdom, rättfärdighet, helgelse och förlossning. När vi i tron falla Kristus såsom vår personlige Frälsare, skola vi framställa honom inför andra i ett nytt ljus. Och när människorna få se Kristus såsom han är, skola de icke kivas om läropunkter; de skola fly till honom för att få förlåtelse, renhet och evigt liv.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.