Kolportör evangelisten kapitel 9. 74.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Finansfrågan.

Ingen må ådraga sig skuld.
Alla böra iakttaga sparsamhet. Ingen arbetare bör sköta sina affärer så, att han ådrager sig skuld. Att draga penningar från förlaget, innan dessa äro förtjänta, utgör en snara. På detta sätt sina hjälpkällorna ut, så att man icke kan underhålla missionsarbetarna. När en person frivilligt ådrager sig skuld, insnärjer han sig själv i ett av de nät, som satan sätter ut för att fånga själar. - "Manual for Canvassers". sid. 65.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.